Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je externí audit projektového účetnictví autorizovaným a vyškoleným auditorem či auditorskou společností, kteří jsou zapsáni v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech. Zpráva auditora bude obsahovat výrok auditora dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, v platném znění, a musí obsahovat náležitosti podle § 14 tohoto zákona, kde jsou uvedeny i povinné náležitosti obsahu auditorské zprávy. Zároveň budou audity projektů a auditorské zprávy respektovat podmínky uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace:
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10. 05. 2011 11:30
Počátek běhu lhůt: