Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
IČO: 25023829
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Konečná cena zakázky: 52 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 62 400,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 14.06.2011