Procurement documents

Procurement procedure: Automatic delivery modul - doplněk simulátoru SimMom 2021/0008

Document information

Name: výzva a zadávací dokumentace
Description: výzva a zadávací dokumentace
Document published on Profile: 24.02.2021 13:43:06
Electronic signature attached: Firstname: Zbyněk Tichý
E-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Organization: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Issuer: Česká pošta, s.p., PostSignum Qualified CA 4
Date of attaching electronic signature: 24.02.2021 13:41:07

Actual file version

File name: Dokument PDF výzva a zadávací dokumentace.pdf
Size: 4.10 MB
Actual file version: 24.02.2021 13:37:55
MD5 hash: 7a5e4bb1ee0f9f38fde540ea32775502
SHA256 hash: 03ed51c067845aaba7ecaeecdbbb21b2f69ef2bffbaf8ccb3900ccd7d19296af

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 24.02.2021 13:37:55 výzva a zadávací dokumentace výzva a zadávací dokumentace procurement documents - výzva a zadávací dokumentace.pdf 4.10 MB