Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035

Document information

Title: písemná zpráva
Description: viz příloha
Document published on Profile: 19.09.2018 10:41:32

Actual file version

File name: Dokument PDF PZZ.pdf
Size: 1.18 MB
Actual file version: 19.09.2018 10:41:32
MD5 hash: 664f7f4aedb9d385a373a60cd9a72b63
SHA256 hash: 42a84676678a1671c5eaf2b936b3f1eeb79cdb68e62997a4a370dc7a96b834b6

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 19.09.2018 10:41:32 písemná zpráva viz příloha other documents - public - PZZ.pdf 1.18 MB