Procurement documents

Procurement procedure: Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127

Document information

Title: Krycí list
Description: Účastník dokument vyplní, vytiskne, podepíše a naskenuje do své nabídky.
Document published on Profile: 13.09.2018 11:26:45

Actual file version

File name: Dokument MS Word Příoha č. 3 - krycí list 0127.doc
Size: 90.50 KB
Actual file version: 26.07.2018 17:08:42
MD5 hash: 50a54c4512e7d80c2b65bebbc4996099
SHA256 hash: b7db1c236a498b20a36cb89ea9ab7af477632ba840ca6f9a36d5290bd56f6858

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 26.07.2018 17:08:42 Krycí list Účastník dokument vyplní, vytiskne, podepíše a naskenuje do své nabídky. procurement documents - Příoha č. 3 - krycí list 0127.doc 90.50 KB