Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Pořízení nanotribometru pin-on-disk pro tenké vrstvy – 2018/0019

Document information

Title: písemná zpráva
Description: písemná zpráva
Document published on Profile: 11.07.2018 07:20:16
Electronic signature attached: Firstname: Zbyněk Tichý
E-mail: zbynek.tichy@ujep.cz
Organization: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně [IČ 44555601]
Issuer: Česká pošta, s.p. [IČ 47114983], PostSignum Qualified CA 2
Date of attaching electronic signature: 11.07.2018 07:20:23

Actual file version

File name: Dokument PDF PZZ.pdf
Size: 948.77 KB
Actual file version: 11.07.2018 07:20:16
MD5 hash: 102e13c32203b77ad6e6d64ec17f3102
SHA256 hash: b75c28805278d7a5c745471daccf4787c9cf690c8f53c7cb004ca7e8da73e746

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 11.07.2018 07:20:16 písemná zpráva písemná zpráva other documents - public n/a 948.77 KB