Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Instalace nového kamerového systému SKM UJEP 2016/0063

Document information

Title: Protokol o otevírání el. nabídek
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF ot el nab.pdf
Size: 607.08 KB
Actual file version: 23.08.2016 17:05:46
MD5 hash: 38dfe08b88ccddebaad374d6dc2bb989
SHA256 hash: 9206309da9920862b29d1b7810cb9d83a230814c7c31a87f6f9ebb584914810a

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 23.08.2016 17:05:46 Protokol o otevírání el. nabídek other documents - public - ot el nab.pdf 607.08 KB