Overview of dynamic purchasing systems

Title Date of start Date of termination State
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2026 09.03.2018 06.04.2026 Implemented
Dynamický nákupní systém na tisky, publikace a propagační předměty 2018 -2026 09.03.2018 04.03.2026 Implemented
Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2026 09.03.2018 04.03.2026 Implemented