Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2012 13:43:49
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel po interním přezkoumání Zadávací dokumentace k dynamickému nákupnímu systému pro ICT vybavení doplňuje prokázání kvalifikace v rámci předběžných nabídek o čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 50 odst. 1 písmeno c) a § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů , viz příloha. Uchazeči, jejichž předběžná nabídka tato čestná prohlášení neobsahovala, ať je vloží prostřednictvím systému E-ZAK.


Přílohy
- Čestne prohlaseni §50 a 68 ICT.doc (27.50 KB)