Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2012 08:17:32
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den,

zadávací dokumentace je předpřipravena na vypsání konkrétní veřejné zakázky. V této fázi však zatím prokazujete pouze kvalifikaci dle § 53 odst. 3 a dle § 54 písmeno a) a b). Po splnění těchto kvalifikací bude zařazení do DNS, kde bude později vyhlášeno již konkrétní výběrové řízení na konkrétní ICT vybavení.

Šrajbr

Původní zpráva

Datum 07.09.2012 17:25:04
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dotaz:
1. V zadávací dokumentaci v bodě 8.2 je požadavek na oddělení jednotlivých oddílů dělícími barevnými listy odlišnými od ostatních listů složky
- Nabídka má být odeslána elektronicky, prosím o info, jestli elektronicky vytvořená nabídka má mít tento prvek?
2. V zadávací dokumentaci v bodě 8.3 je požadavek na podání předběžné nabídky
- Chtěl bych požádat, jestli by bylo možné blíže popsat obsah předběžné nabídky? Jedná se mi o předmět plnění vymezený v bodě 2.
- Jestli je požadováno vytvoření předběžné nabídky vymezeném v bodě 2. Jakou podobu tato nabídka má mít. Jestli je požadováno vypsání kompletního předmětu plnění nebo jestli je to chápáno tak, že se klade důraz na formu odevzdání nabídky? Tedy, že si máme vybrat jednu libovolnou položku a na tu vypracovat nabídku s libovolným počtem kusů? Kde bude uvedena cena a popis produktu?

Děkuji

Vladimír Žižka