Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka a montáž nábytku – 2013/0041
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2013 13:50:29
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidky_final.doc (191.50 KB)