Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Koordinátor BOZP při realizaci stavby – Příprava území v areálu Kampusu UJEP pro budovu CPTO - 2013/0037
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.04.2013 09:08:23
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Žádost o poskytnutí dodatečných informací neobsahuje žádný text