Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení RTG víceúčelový práškový difraktometr 2011/0007
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.04.2011 18:13:43
Předmět Výzva k podání nabídek

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍdle ust. §38, §25 lit. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
na veřejnou zakázku „RTG víceúčelový práškový difraktometr“


Přílohy
- výzva.pdf (141.98 KB)