Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Stereoskopická polarizační lampa - 2024/0019
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.04.2024 10:19:58
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na tuto veřejnou zakázku, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber_Sven.pdf (395.61 KB)