Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Inkubátor chlazený - 2024/0014
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2024 07:47:27
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (650.59 KB)