Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Automatická elektrolytická leštička + externí leštící a leptací jednotka - 2024/0020
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2024 07:41:10
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážený dodavateli,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Oznámení o výběru je uvedeno v příloze této zprávy.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (359.64 KB)