Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Adaptace studoven vybavení VK UJEP - židle - 2024/0005
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 11:41:13
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení o výběru nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (600.07 KB)