Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Digitální mikroskop - 2023/0121
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.01.2024 08:22:04
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na tuto veřejnou zakázku, viz příloha.
Nebudete-li podávat námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, pošlete, prosím, vyplněný a podepsaný formulář vzdání se práva námitky podat.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (413.63 KB)
- vzdani se prava podat namitky.doc (82.00 KB)