Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka nábytku REK, 2 skřínky - 2023/0116
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2023 09:23:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 30. 11. 2023 do e-mailu dotaz k výše uvedené veřejné zakázce od jednoho z dodavatelů. Anonymizované znění dotazu a odpověď je níže.
Dotaz:
... raguji na nabídku 2 skříněk a prosím o bižší specifikaci:jaká má být hloubka skříněk, kolik poliček uvnitř, síla hrany a materiálu.
Odpověď:
Zadavatel požaduje hloubku 38 cm, uvnitř 1 poličku, dvířka skřínky o hloubce 1,8 mm.