Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk a dodávka publikací v DNS - 2023/0088
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 09:46:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Z důvodu technických problémů se prodlužuje Výzva k podání nabídek do 26.9.2023 do 10:00