Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodání IT zařízení pro PřF v DNS - 2023/0084
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 30.08.2023 09:23:38
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:

Dobrý den,
U položky č.1 zadavatel požaduje notebook 13,8“ -14,3", který má mimo jiné požadavky na záruku 36 měsíců. Vztahuje se tato požadovaná délka záruky i na stylus a obal, který je ve specifikaci vypsaný, nebo u nich bude zadavatel akceptovat záruku kratší např. 24 měsíců?

ODPOVĚĎ:

U těchto položek vyžadujeme také 36 měsíců záruku.