Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Disková pole s virtualizačním prostředím II - 2023/0048
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2023 09:22:09
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážený dodavateli,
zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky. Oznámení o výběru je uvedeno v příloze této zprávy.


Přílohy
- Oznameni_vyber_Diskova pole.pdf (624.69 KB)
- Zprava posouzeni a hodnoceni.pdf (1.43 MB)
- posouzeni nabidky - M Computers.xlsx (11.46 KB)