Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Disková pole s virtualizačním prostředím II - 2023/0048
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2023 09:12:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 20. 6. 2023 od jednoho z dodavatelů žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce. Anonymizované znění otázek a odpovědi na ně uvádí zadavatel touto zprávou.
Dotaz:
V Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace je v části V. – Instalace dodávaných částí, akceptační protokol uvedeno:
1. Vytvoření testovacího virtuálního stroje na LUNu SSD diskového pole
Zde bychom potřebovali podrobněji upřesnit, jak si to zadavatel představuje. Bude poskytnuta licence pro Vmware ESXi a vCenter pro instalaci na nové servery a nebo tuto činnost provede zadavatel a teprve následně proběhne vytvoření testovacího virtuálního stroje na LUNu SSD diskového pole.

Odpověď:
Vycházíme ze zadání:
"Požadujeme instalaci stávajícího virtualizačního SW na dodávané servery: VMware vSphere 8 Essential Plus Kit jehož licenci zadavatel vlastní – poskytne."
"Instalace virtualizačního prostředí vlastněného univerzitou na servery, zprovoznění HA clusteru. Zprovoznění, konfigurace, a připojení diskových polí do virtualizace."
"Instalace virtualizačního prostředí na 3 servery, vytvoření clusteru, HA"
Poskytneme licenci VMware ESXi a vCenter pro instalaci na dodané hosty. Instalaci provádí dodavatel /vč. vložení licencí/. Následně proběhne vytvoření testovacího virt. stroje zadavatelem. V bodu "V." jsme uvedli odhad časové posloupnosti.

Dotaz:
V Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace je v části V. – Instalace dodávaných částí, akceptační protokol uvedeno:
2. Test rychlosti SSD a HDD pole
Je možné upřesnit jak si tuto činnost zadavatel představuje?

Odpověď:
Test bude probíhat v prostředí virtuálního stroje běžícího na dodaném hostu s VMware vSphere pomocí SW nástroje IOmeter 64bit, OS Windows.
Každý jednotlivý test poběží 5 minut.
Test náhodného zápisu 8kB bloků (nastavení IOmeter 100% write, 100% random)
Test náhodného čtení 8kB bloků (nastavení IOmeter 100% read, 100% random)

Dotaz:
V Příloze č. 3 ZD – Technická specifikace je v části V. – Instalace dodávaných částí, akceptační protokol uvedeno:
3. Test migrace virtuálního stroje
Je možné upřesnit jak si tuto činnost zadavatel představuje?

Odpověď:
Zadavatelem nainstalovaný virtuální stroj bude zmigrován v nainstalovaném VMware za běhu mezi jednotlivými hosty. Ve vypnutém stavu mezi datovými úložišti.

Odpovědi na dotazy vysvětlují technickou specifikaci, nejedná se o úpravu technické specifikace, tudíž nedochází k prodloužení lhůty pro podání nabídek.