Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení AV technika pro zasedací místnost děkanátu PřF - 2023/0050
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2023 14:52:20
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber_AV technika_CNC.pdf (1,009.81 KB)