Received message - invitation

Procurement procedure AV technika pro zasedací místnost děkanátu PřF - 2023/0050
Sender Lukáš Potměšil
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 04.05.2023 11:31:32
Subject Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Attachments
- Vyzva podani nabidky.pdf (3.47 MB)