Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Reklamní předměty UJEP v DNS - Lanyard - 2023/0041
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2023 12:13:11
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (778.62 KB)