Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Publikace Poznejte UJEP v anglickém jazyce v DNS - 2023/0044
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2023 12:21:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den. Prosím doplnit:
1.) Na obálce české verze byly klopy. Ty u anglické mutace nejsou?
2.) 32 stran je rozsah praktičtější pro vazbu V1. Opravdu trváte na vazbě V2, která v tomto rozsahu není zrovna pohodlná na otevírání?
Děkuji

ODPOVĚĎ:
1) na obálce anglické verze nebudou klopy
2) požadovaná vazba je V2

Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace - přílohy č. 1 - podrobná specifikace.