Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Zajištění souladu PBŘ s aktuálními požadavky (EPS, ER a SCS) 2023/0011
Sender Zbyněk Tichý
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 20.03.2023 11:19:24
Subject Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ
V Soupisu prací na objektu PS01-EPS+ER v položce Pol29 a Soupisu prací na objektu PS02 v položce Pol25 jsou požadovány REALIZAČNÍ DOKUMENTACE. Podle mého názoru by tyto soupisy prací měly být vyhotoveny právě podle realizačních dokumentací (podle čeho jiného by projektant sestavil soupisy prací ?). Žádám o vysvětlení, proč máme tedy nabízet vytvoření realizačních dokumentací znovu. Upozorňuju, že tento dotaz se netýká dokumentací skutečného provedení (skutečné provedení se vyhotovuje až po dokončení díla podle skutečnosti).

ODPOVĚĎ
Projekt pro provádění stavby je zpracován v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis prací. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. Výrobní a dílenskou dokumentaci.

Např. Projekt pro provedení je vypracován na nějakou technologii, ale zhotovitel pracuje s jinou technologií, bude muset projekt upravit a vytvořit dílenskou dokumentaci (např. zapojení jednotlivých žil na svorkovnici jednotlivých komponent).