Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění souladu PBŘ s aktuálními požadavky (EPS, ER a SCS) 2023/0011
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2023 08:53:01
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

DOTAZ
Zadání hovoří o sesíťování ústředen EPS, obdobně se jedná o propojení ústředen-řídících jednotek ER. Z výkazu výměr není zřejmé, o jaké stávající systémy v kolejích K1 a K2 se jedná. Až na výjimky nelze sesíťovat a propojit systémy jiných výrobců. Žádám v tomto duchu o sdělení výrobců a typů instalovaných systémů v K1 a K2.


ODPOVĚĎ
Stávající systém ústředny na K1+K2 je následující. Ústředna Zettler Tyco Profile Flexible s externím tablem PR1DS Profile, karta rozšíření PLX800 a deskou vnějšího rozhraní Profile PFI800.

V souvislosti s vysvětlení ZD zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 22.03.2023 do 10:00