Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Upgrade antivirového řešení pro UJEP - 2023/0019
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2023 12:34:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje bod 6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídek takto:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, která je zároveň cenou maximální,
činí 1 500 000,- Kč bez DPH za dodávku a 300 000,- Kč bez DPH za opci dle článku 1.1. této výzvy tzn. 1 800 000,- Kč bez DPH včetně opce.

Dále zadavatel doplňuje bod 7.2 Popis otevírání, posuzování a hodnocení nabídek Výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídek takto:

Hodnocení nabídek

Název dílčího hodnotícího kritéria Váha kritéria (%)
1. Nabídková cena v Kč bez DPH 95 %
2. Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí 5 %

Uveďte cenu za dodávku 2500 licencí v souladu se smlouvou (částka nesmí překročit 1 500 000 Kč bez DPH), tato cena je hodnotícím kritériem.

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a to: 8.3.2023 10:00 hod.