Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Laboratoř FŽP - drobné přístroje - 2023/0012
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2023 13:35:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Vás tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na 4 části. Bližší podmínky jsou uvedeny v přiložené výzvě a jejích přílohách.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (3.80 MB)