Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.02.2023 12:14:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel po revizi trhu s plněním veřejné zakázky přistoupil k úpravě technické specifikace veřejné zakázky (viz příloha této zprávy, změny se týkají části 2 veřejné zakázky a upravené technické parametry jsou vyznačeny červeným písmem).

V souvislosti se změnou technických parametrů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty.
NOVÝ TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK DO: 16. 2. 2023, 10 HOD.


Přílohy
- Priloha 3 - technicka specifikace v2.xlsx (26.26 KB)