Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Centrifuga chlazená - 2023/0009
Sender Simona Ježková
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 01.02.2023 12:03:33
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ni uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,
Požadujete maximální rozměry zařízení hloubka 61 cm, šířka 80 cm.
Je možné nabídnout zařízení s celkovou hloubkou maximálně 65 cm, kde rozteč podstavných nožek umožňuje umístit zařízení na stůl hloubky cca 60 cm?
Navrhované řešení uživatele nelimituje umístit zařízení do požadovaného prostoru, současně umožní bezpečnou práci a stabilitu zařízení.
Děkujeme předem za odpověď.

ODPOVÉĎ:
Zadavatel z prostorových důvodů trvá na znění zadávací dokumentace.