Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.01.2023 12:24:02
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele.pdf (653.18 KB)