Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nabíjecí stanice - 2022/0135
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2022 12:18:16
Předmět Dotaz po lhůtě

Zadavatel obdržel dne 1. 12. 2022 dotaz k této veřejné zakázce. Jelikož dotaz byl podán po lhůtě pro zaslání žádostí o dodatečné informace, na tento dotaz nebude reagováno.