Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nabíjecí stanice - 2022/0135
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2022 09:00:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 11. 11. 2022 a 16. 11. 2022 od dodavatelů žádost o dodatečnou informaci k této veřejné zakázce. Anonymizované znění žádosti a odpovědi na dotazy jsou uvedeny níže.
I.
Dotaz:
Dobrý den, žádáme Vás o informaci ohledně projektové dokumentace.
Můžete nám zaslat zpracovanou projektovou dokumentaci (elektroprojekt, dopravní značení, PBŘ, projektovou dokumentaci umístění stavby, výkaz výměr)? Máte zpracovaný inženýring (územní souhlas, vytyčení sítí, souhlas vlastníků sítí, vyjádření vlastníka distribuční sítě). Pokud ne, požadujete tuto dodat v rámci veřejné zakázky?
děkuji

Odpověd:
V elektro projektu budovy CEMMTECH je zakresleno kabelové vedení k nabíjecí stanici, kabelem CYKY 4x70mm2 a datový kabel. Jištění je provedeno DEON max I=160A, nastavitelný od 100A -160A.
Není tedy potřeba ze strany dodavatele řešit vytýčení sítí, souhlas vlastníků sítí atd. Dopravní značení je již také provedeno viz fotografie z místa instalace.

Dotaz:
Dobrý deň
- Vedeli by ste prosím zverejniť fotky kde bude stanica umiestnená?

Odpověd:
V příloze této zprávy zasíláme fotografie umístění stanice.

II.
Zadavatel vzhledem k pozdní odpovědi na první dotaz, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 kalendářní dny.
NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 29. 11. 2022, 10 HOD.


Přílohy
- Re_ Podklady pro VZ - nabíjecí stanice.zip (704.36 KB)