Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2022 13:43:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 9. 11. 2022 žádost o dodatečnou informaci k této veřejné zakázce. Anonymizované znění žádosti a odpověd na ni je uvedena dále.
Dotaz:
Dobrý den,
prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace. Z technické specifikace (Příloha č.3 ZD) nevyplývá, zda zadavatel požaduje spolu se simulátorem dodat i ovládací jednotku a simulovaný pacientský monitor, které jsou pro provoz simulátoru v požadované konfiguraci obvyklé.

Odpověď:
Ano, zadavatel požaduje spolu se simulátorem dodat i ovládací jednotku a simulovaný pacientský monitor.
Technické parametry ovládací jednotky a monitoru budou uveřejněny v nejbližší době. Následně zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.