Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nabíjecí stanice - 2022/0135
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2022 10:34:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 9. 11. 2022 od jednoho z dodavatelů dotazy k této veřejné zakázce. Jejich anonymizované znění a odpovědi na ně uvádíme níže:
I.
Dotaz 1
Dobrý den,
prosím o zaslání doplňující informace ohledně zapojení stanice.
a) je připraven základ pod stanicí nebo je součástí dodávky?
b) je přiveden do místa instalace silový kabel, jaký?
c) pokud není přiveden silový kabel, jaká je vzdálenost od rozvaděče?
d) je možno získat plánek osazení, ze kterého by se daly výše uvedený informace vyčíst?

Odpověď:
Ad a) Nejlépe osobní prohlídka, místo instalace je na parkovišti FSI UJEP, chodník i parkoviště v místě budoucího osazení nabíjecí stanice jsou stavebně hotové.
Ad b) Silový kabel je přiveden, až do místa instalace a jeho jištění je 125A/3/C (průřez kabelu odpovídá tomuto jištění).
Ad c) viz ad b)
Ad d) Opět nejlépe osobní prohlídka, případně lze zaslat fotografie místa instalace.

Dotaz 2
Dobrý den,
v zadávací dokumentaci je požadavek na dodání stanice pro elektromobily o výkonu 50 kW. Je možno nabídnout nabíjecí stanici o výkonu 60 kW, aniž by došlo k porušení zadání?

Odpověď:
Zadavatel upravuje požadavek na výkon následně: min. 50kW, max. 65 kW.

II.
V souvislosti s předchozími odpověďmi na dotazy zadavatel stanovuje prohlídku místa plnění.
Datum prohlídky: 16. 11. 2022, ve 13 hod.
Místo: hlavní vchod do budovy CEMMTECH (Pasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labem)
Kontaktní osoba k prohlídce plnění: Ing. Jan Štěrba Ph.D., e-mail: jan.sterba@ujep.cz; mobil: 602 59 28 25.

III.
V souvislosti s prohlídkou plnění, aby dodavatelé měli ještě čas podat dotazy k veřejné zakázce, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.
NOVÁ LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: 25. 11. 2022, do 10 hod.