Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0119
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2022 11:57:04
Předmět Oznámení o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel oznamuje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku (viz příloha).


Přílohy
- Zrušení výběrového řízení.pdf (305.22 KB)