Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Servis vzduchotechniky a požárních zařízení na budovách MFC a VK - 2022/0075
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2022 12:06:10
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru.pdf (422.34 KB)