Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0119
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.09.2022 09:30:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:

Dobrý den,
žádáme zadavatele o vysvětlení bodu technické specifikace „požadujeme suché zatěsnění víka komory“.
Námi nabízené plnění využívá mokré těsnění víka komory. Toto technické řešení je minimálně rovnocenné, v mnoha případech dokonce lepší, než suché těsnění, protože u suchého těsnění nelze vždy dosáhnout 100% těsnosti, může dojít k prosakování nebo úniku solných par.
Žádáme zadavatele o změnu technické specifikace ve prospěch rozšíření možnosti těsnění, a tím tedy o možnosti rozšíření okruhu možných dodavatelů.
Děkujeme

ODPOVÉĎ:

Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace - přílohy č. 3 - Technické specifikace