Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analytické váhy - 2022/0078
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2022 14:28:42
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 15. 9. 2022 dotaz od jednoho z dodavatelů k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky. Zadavatel níže uvádí znění dotazu a odpověď na něj.
I.
Dotaz:
V reakci na uveřejněné parametry veřejné zakázky s názvem: Analytické váhy - 2022/0078 bych se rád dotázal, zda by bylo možné některé požadované parametry pozměnit, či vyřadit. Jedná se konkrétně o tyto požadované technické parametry zakázky:
- Závěsná vážící miska pro snadné čištění (předmět: Analytická váha)
- Univerzální U-sonda pro účinné odstranění antistatického náboje (předmět:
Antistatická sada)

Odpověď:
Zadavatel přistoupil k úpravě zadávacích podmínek, konkrétně technické specifikace, kterou uvádí v příloze této zprávy.

II.
V souvislosti s výše uvedenou úpravou technické specifikace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní lhůtu.
Nový termín pro podání nabídek: 5. 10. 2022, do 10 hod.


Přílohy
- Analytická váha ts konzultace 2.xlsx (17.99 KB)