Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Analytické váhy - 2022/0078
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2022 13:02:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 15. 9. 2022 žádost o dodatečnou informaci k této veřejné zakázce. Odpověď na žádost o dodatečnou informaci se týká technických parametrů předmětu plnění a vyžádá si delší dobu na zpracování odpovědi. Po zveřejnění odpovědi zadavatel počítá s prodloužením lhůty pro podání nabídek.