Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0119
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2022 13:03:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den,
obracíme se na vás se žádostí o poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek:

1. V bodě III. 1. návrhu kupní smlouvy je požadován termín dodávky do 120 dnů od zveřejnění podepsané KS v registru smluv. Vzhledem k tomu, že tato zařízení se vyrábějí na zakázku a vzhledem k současné situaci, kdy jsou narušeny globální dodavatelské řetězce, žádáme zadavatele o prodloužení termínu dodávky do 150 dnů od zveřejnění.

2. Dotaz k technické specifikaci - bodu "komora musí být vybavena UPS zálohovací jednotkou napájení minimálně řídícího systému pro překonání krátkodobých výpadků napájení, min. na 5 minut provozu"
Je UPS jednotka opravdu nutná, pokud SW námi nabízeného zařízení automaticky ukládá průběh testu každou minutu?

Děkujeme

ODPOVĚĎ:

1. Termín dodávky prodlužujeme na 150 dnů, viz příloha č. 2 - Závazné smluvní podmínky_upravená

2. Trváme na podmínkách technické specifikace, komora musí být vybavena UPS zálohovací jednotkou

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 30.9.2022 do 10:00.


Přílohy
- Příloha č. 1 - Závazné smluvní podmínky_upravená.docx (158.38 KB)