Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Vytištění publikace: Mikro a nanokompozitní povlakování na kovových materiálech v DNS - 2022/0102
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 13:02:51
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na výše uvedenou veřejnou zakázku, viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru_0102.pdf (699.76 KB)