Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř FŽP III. - 2022/0091
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2022 13:20:43
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 23. 8. 2022 žádost o dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci. Anonymizované znění žádosti a odpověď na ni zadavatel uvádí níže.
I.
Dotaz 1:
Dobrý den,
akceptuje zadavateli vodní lázeň s teplotním rozsahem +10 to +95 °C a „boiling mode“, ve kterém regulátor udržuje kapalinu v lázni na bodu varu?
Odpověď 1:
ANO.

Dotaz 2:
Akceptuje zadavateli vodní lázeň bez zaoblených rohů?
Odpověď 2:
NE.

Dotaz 3:
Akceptuje zadavateli vodní lázeň s hladinou kapaliny min. 177 mm, max. 200 mm?
Odpověď 3:
V souvislosti s touto odpovědí zadavatel provedl revizi trhu a na základě toho upravil technické požadavky na předmět plnění. Viz příloha.

II.
Na základě odpovědi 3 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní lhůtu.
Nová lhůta pro podání nabídek: 12. 9. 2022, 10 hod.
Dodavatelé, kteří již podali svou nabídku, mohou nabídku zneplatnit a podat nabídku novou.


Přílohy
- Technicka specifikace_UPRAVENO.xlsx (17.02 KB)