Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Disková pole s virtualizačním prostředím - 2022/0073
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.08.2022 12:56:29
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel přistupuje k úpravě zadání předmětu plnění (úpravě technické specifikace předmětu plnění).
I.
V příloze této zprávy je upravená technická specifikace.

II.
V důsledku úpravy zadání předmětu plnění zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídky.
NOVÝ TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK: 8. 9. 2022 do 10:00 hod.


Přílohy
- Priloha 3 - Disková pole s virtualizačním prostředím_specifikace_UPRAVENO.docx (24.41 KB)