Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pravidelný úklid nové budovy FZS 2022/0092
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2022 07:34:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek do 11.08.2022 v 10:00.