Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pravidelný úklid nové budovy FZS 2022/0092
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2022 09:26:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou níže odpovídá:

DOTAZ
potřeboval bych upřesnit, zda-li pojem "kompletní obnova zásobníků" znamená doplňování spotřebního materiálu v rámci úklidových služeb nebo jde o kompletní dodání samotných zásobníků na spotřební materiál.

ODPOVĚĎ
Formulací "kompletní obnova zásobníků" je myšleno doplňování spotřebního materiálu (mýdlo, toaletní papír atd.) do již nainstalovaných zásobníků, které jsou v majteku zadavatele. Dodavatel má povinnost výše uvedenou "kompletní obnovu zásobníků" provádět dle aktuální potřeby z vlastních materiálových zdrojů.