Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup propagačních předmětů s potiskem PřF UJEP v DNS - 2022/0108
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2022 08:12:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 2. 8. 2022 dotaz k této veřejné zakázce. Anonymizované znění dotazu a odpověd je uvedena níže.
Dotaz:
Dobrý den,
u triček kde požadujete potisk na zadní straně heraldický znak, bude potisk přes celé záda nebo jen menší za krkem vzadu?
Děkuji
Odpověď:
Potisk znaku bude přes celá zadá.